Bize Ulaşın

1-Sinema Genel Müdürlüğü

Hukuki Yapı

Sinema Genel Müdürlüğü, 02.11.2011 tarih ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın bir ana hizmet birimi olarak teşkilatlanmıştır.

Tarihçe

Sinema ile ilgili ilk Devlet Kurumu, 1977 yılında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı olarak kurulan, Sinema Dairesi Başkanlığı´dır.
Daha sonra Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı ile Sinema Dairesi Başkanlığının konu ve hizmet bakımından benzerlik gösterdiği düşünülerekiki Başkanlık birleştirilmiş,yeni yapı 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 379 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü olarak oluşturulmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın iki ayrı bakanlık olarak teşkilatlanması ile Genel Müdürlük, 354 sayılı Kültür Bakanlığı´nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Kültür Bakanlığı´nın icra birimi olarak öngörülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlıkları´nın 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı Kanun ile birleştirilmesi ile Genel Müdürlük iş ve işlemlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın ana hizmet birimlerinden bir tanesi olarak yürütmeye devam etmiştir.
2 Kasım 2011 tarihinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Sinema Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılanmıştır. Sinema Genel Müdürlüğü Ulusta Anafartalar Caddesi 67 numaralı tarihi Eski Adliye Binasının üçüncü katında hizmetine devam etmektedir.
Yeni Yapı ile; ihtisaslaşmış bir birim oluşturulacak, yeni misyon ve vizyon ışığında yol haritaları oluşturulacak, kültür endüstrisinin içinde önemli bir yer tutan sinema alanının bir endüstriye dönüşmesi sağlanacak ve yaratıcı ekonomilerin gelişimine daha büyük katkılar sağlanacaktır.

sinema genel müdürlüğü


2-İKSV

1. Tarihler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından konulu, yarışmalı bir etkinlik olarak resmen tanınan İstanbul Film Festivali’nin 34.sü, 4-19 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

2. Amaç

Festivalin amacı, Türkiye’de sinemanın gelişimini destekleyerek nitelikli filmlerin Türkiye’de ticari dağıtımını teşvik etmektir.

3. Program

34. İstanbul Film Festivali aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
a) Yalnızca sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar) teması üzerine filmlerin veya uyarlamalarının katıldığı Uluslararası Altın Lale Yarışması;
b) Altın Lale Ulusal Yarışması, Belgeseller ve Yeni Türkiye Sineması başlıklarının yer aldığı Türkiye Sineması 2014-2015;
c) Sinemada İnsan Hakları Bölümü’nde Avrupa Konseyi Sinema Ödülü (FACE) yarışması;
d) Festivalin özel temaları üzerine yarışma dışı, bilgilendirici bölümler. (Bu bölümlerde uzun metrajlı kurmaca filmler ve belgeseller gösterime sunulur.)
e) Özel Bölümler

iksv


3-Kadraj Sinema

Kadraj sinema ekibi genç yönetmenlere,kısa filmcilere ve sinemacılara hem teknik ekip hemde teknik ekipman desteği sağlamaktadır. www.kiralikkamera.com.tr ve www.mark3kiralama.com adreslerinde ki tüm film ekipmanlarını sinemacılara %60 indirimle destek sağlanmaktadır.

kiralik kamera.com.tr


4-Boğaziçi Film Festivali

Genç sinemacılara belki de en çok desteği sağlayan hem festival hemde kuruluş diyebiliriz. Festivalin amacı kısa filmcilere doğrudan destek sağlamaktır. Maddi olarakta reklamını pr’a değil doğrudan sinemacılara sağlamaktadır.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği (UBSD) tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’yle; Türkiye’de ve Dünya’da etik, estetik ve teknik bütünlüğe sahip sinema filmlerin gelişmesine katkı sağlanması, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destekler oluşturulması, ülke sinemamızın bir kimliğe kavuşması fikrinin gündemde tutularak gerekli faaliyetlerin yapılması, ülke sinemasının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amaçlamaktadır.

boğaziçi film festivali


5-Üniversitelerin İletişim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri

Üniversitelerin ilgili bölümleri dışında iletişim ve güzel sanatlar fakülteleri de sinemacılara destek vermektedirler.

iletişim fakültesi


6-Belgesel Sinemacılar Birliği

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), 1997 yılı Mart ayında yapılan Ulusal Konferans ile örgütlenme sürecine girdi. “Sivil bir platform” olarak yola çıkan ve faaliyet gösteren BSB, yeni sorumluluklarla birlikte artık Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘Meslek Birliği’ statüsünde varlığını sürdürüyor.

Belgesel Sinemacılar Birliği, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir ağırlıklı olmak üzere tüm Türkiye’deki Belgesel Sinemacılara ulaşmış bir yapıya sahip.

BSB, ‘aktif katılım ve aktif üyelik’ temelinde, üniversite öğretim üyeleri; TRT ve özel televizyonların belgeselcileri; şirket sahibi olarak belgesel çalışmalar gerçekleştirenler; piyasada serbest olarak çalışanlar ve ilgili fakültelerin öğrencilerinden oluşan geniş bir üye yelpazesi ile etkinliklerine devam ediyor.

Toplumların geleceklerini daha iyi tasarlayabilmesi ve toplumsal hafıza boşluklarının doldurulmasında sivil kültürün önemine inanan BSB, Belgesel Sinemayı, bir sinema sanatı olmanın yanında bu işlevleri ile de tanımlıyor.

Bu amaçla: Televizyonlar dışında gösterim alanları yaratıyor, yaygınlaştırıyor. Türkiye coğrafyasına yayılmış festivaller, özel organizasyonlar düzenliyor, katılıyor. Özellikle İstanbul ve İstanbul dışında üniversitelerde söyleşili gösterimler gerçekleştiriyor. (BSB’nin şu anda 1200 filmlik bir belgesel arşivi var.)

Üniversitelerde konu ile ilgili bölüm öğrencilerine ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen talepler doğrultusunda çeşitli gruplara (çevre, yerel tarih, sözlü tarih…) öğretim üyeleriyle işbirliği içinde atölye çalışmaları düzenliyor.

Belgesel Sinema kuramının olgunlaştırılması ve yetişen gençlere yeni kaynaklar sunulması amacı ile, öğretim üyeleriyle oluşturduğu “Akademik Forum” çalışmaları yürütüyor.

Türkiye’de Belgesel Sinema’nın kuramsal altyapısını oluşturmak ve bu konudaki çalışmaları desteklemek- çoğaltmak, uygulama ile teori arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla, “Belgesel Sinema” adlı dergiyi yayınlıyor. “Belgesel Sinema”, ülkenin bu alandaki ilk ve tek dergisi.

“Kent Konferansları” ile gerek belgeselciler gerekse işbirliği yapabileceği Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşuyor, ortak projeler geliştiriyor.

Sivil Toplum Kuruluşlarına kendi uzmanlık alanında gönüllü destek veriyor, etkinlikleri için “Kamu Yararı Spotları” ve film yapımları gerçekleştiriyor.

Uluslararası Belgesel Konferanslarına, toplantılara Türkiye’yi temsilen katılıyor, Türkiye’de üretilen belgeselleri uluslararası festivallere taşıyor. Kuruluşundan bu yana başarıyla yürüttüğü uluslararası ilişkiler sonucunda, komşu ya da uzak ülkelerle ortak çalışmalar, atölyeler ve projeler yürütüyor. Bu alandaki etkinlikleri artarak ve renklenerek devam ediyor.

EDN (Avrupa Belgesel Ağı) üyesi olan BSB, Avrupa Görsel İşitsel Platform toplantılarına katılıyor, bu toplantılarda yaptığı sunuşları ve sonuç raporlarını üyeleriyle ve Bakanlık ile paylaşıyor.

BSB, 4 yıldır, telif haklarının yasal ve kurumsal oluşumu konusunda yoğun çaba sarfediyor, Avrupa’daki mevcut yasa ve uygulamaları izliyor-raporluyor, çalışma çıktılarını sektörle ve Bakanlık ile paylaşıyor; bu alandaki yeniden yapılanma sürecine aktif olarak katılıyor.

belgesel sinemacılar birliği


7-Büyükşehir Belediyelerinin Kültür ve Sanat Birimleri

Türkiye Cumhuriyeti’in hemen hemen her belediyesinin sinemacılara daha doğrusu kültür

belediye kültür sanat


8-Türk Sinematek Derneği

sinematek


9-Yeni Sinemacılar

yeni sinemacılar


10-Eurimages 

Eurimages


 

Türkiye’de sinemacılara en çok destek sağlayan 10 kuruluş
Oylamak ister misin ?
Türkiye’de sinemacılara en çok destek sağlayan 10 kuruluş