"Kiralik Film Ekipmanlari"

Sony A7 III

Sony A7 III Aynas?z Kamera

5,0 (1)

1 Gün Kiralık

300 TL

3 Gün Kiralık

750 TL

5 Gün Kiralık

1200 TL

Canon C200 4K Kamera Tanıtım

Sony A7 III Aynas?z 4K Kamera, 24MP Full-Frame Ex mor R BSI CMOS Sensor ile 4K30p Video kay?t ve 693-Point Hybrid AF System gibi özellikleri ile ön plana ç?kmaktad?r.

Güncellenmi? sensör tasar?m?yla öne ç?kan Sony a7 III, Sony'nin Aynas?z Dijital Kameras?, çe?itli çal??ma ko?ullar?nda hem foto?raf hem de video uygulamalar? için uygun, çok yönlü bir kamerad?r.

AF/AE takibi ile 10 fps'ye kadar (ya da canl? önizlemeli çekimde 8 fps) kesintisiz çekimle an?nda aksiyonu yakalay?n. Bir kesintisiz çekimde yakla??k 177 JPEG (standart) görüntü, 89 s?k??t?r?lm?? RAW görüntü veya 40 s?k??t?rmas?z RAW görüntü yakalanabilir.


Sony A7 III art?k çok daha h?zl? oto focus ve çok daha iyi dü?ük ???k performans? sunar. 

 Sony A73 Daha yüksek h?z ve dü?ük ???k performans? için rafine edilmi?, tam kare 24.2MP Ex mor R BSI CMOS sensör ve etkileyici bir 10 fps sürekli çekim h?z? ve geni?, daha h?zl? ve daha güvenilir konu izleme için geli?tirilmi? otomatik netleme performans? için BIONZ X görüntü i?lemcisi çifti çerçeve kapsam? Bu güncellenmi? H?zl? Hibrit AF Sistemi, çe?itli ayd?nlatma ko?ullar?nda oda??n daha h?zl? elde edilmesi için 693 faz alg?lama noktas? ve 425 kontrast alg?lama alan? kombinasyonunu kullan?r ve ayr?ca konulara daha etkin bir ?ekilde odaklan?lmas?n? sa?lar.

H?z ve AF'ye ek olarak, ayr?ca ISO 100-51200 aras?ndaki hassasiyet aral???nda daha fazla görüntü netli?i ve bu da ISO 50-204800'e geni?letilebilir. Moiré ve di?er adlar?n? en aza indirgemek için tam kare sensörün tam geni?li?iyle UHD 4K video kaydederken yüksek kalite için video kay?t yetenekleri de geni?letildi.

Ek olarak, hem foto?raflardan hem de video i?lemlerinden faydalanan a7 III, kamera sars?nt?s?n?n görünümünü 5 duraka kadar en aza indirmek için etkili olan 5 eksenli SteadyShot INSIDE sensör kayd?rma görüntü sabitleme özelli?ini kullan?yor.

Bütün bunlara ek olarak Sony a7s II ve di?er sony kameralara göre daha yüksek 100MB kay?t seçene?inin olmas? post prodüksiyon a?amas?nda daha iyi renk yapabilmeye olanak tan?r.

Canon C200 4K Kamera Teknik Özellikleri


>
Özellik Açıklama
24MP Full Frame Exmor R BSI CMOS Sensör BIONZ X Görüntü ??lemcisi ve Ön Uç LSI
693 Nokta Hibrid AF Sistemi 4K UHD Video Kayd?
Tru-Finder OLED EVF Vizör 7.5cm Dokunmatik LCD Ekran
5 Eksenli SteadyShot Titre?im Engelleme ISO 204800 ve 10 fps Çekim
Dahili Wi-Fi ve NFC, Çift SD Kart Yuvalar? USB Tip C Ba?lant? Noktas?, Hava ?artlar?na Kar?? S?zd?rmaz Tasar?m

Canon C200 4K Kamera Kiralama Paket İçindekiler


+ Sony A7 III Kamera
+ 3 Batarya
+ ?arj aleti
+ 128 GB + 64 GB Ultra Speed Haf?za Kart?
+ Kart Okuyucu

Canon C200 4K Kamera Kiralama Fiyat Listesi


Kiralama Süresi Kiralama Toplam Fiyatı Günlük Karşılık Fiyatı
1 Gün 300 ₺ 300 ₺
3 Gün 750 ₺ 250 ₺
5 Gün 1200 ₺ 240 ₺
7 Gün 1500 ₺ 214.28571428571 ₺
10 Gün 0 ₺ 0 ₺
14 Gün 0 ₺ 0 ₺
21 Gün 0 ₺ 0 ₺
30 Gün 0 ₺ 0 ₺