Bize Ulaşın

Raw İngilizce bir kelime olup ham, olmamış anlamındadır.
RAW, dijital fotoğraf makinelerinin negatifi olarak tanımlanır. CCD veya CMOS üzerindeki ham veriyi, hiçbir görsel işleme tabi tutmadan belleğe almayı sağlarlar. Zira aksi belirtilmedikçe dijital kameralar bazı görsel işlemler yaparlar.

raw


Çekilen bir fotoğraf, JPEG olarak kaydedilmeden önce ona beyaz ayarı uygulanır, ardından keskinlik (sharpening) ayarı (makinede vardır, tarafımızdan belirlenen bir değerdir) uygulanır, benzer şekilde kontrast uygulanır ve son olarak, fotoğraf tanımlanan ölçüde kayıplı olarak sıkıştırılarak, belleğe saklanır. RAW ise, bunların hiçbirini yapmadan fotoğrafı ‘ham haliyle’ kaydeder ve bir RAW editör yazılımıyla, bu ayarları bilgisayar başında kendinizin yapmanızı sağlar. Bu bir anlamda ‘’dijital film banyosu’’ olarak düşünülmelidir.

Her dijital fotoğraf makinesi RAW formatında kaydedemez. Yeni ve gelişmiş makineler bu işlemi yapabilmektedir. RAW formatı, kayıplı bir sıkıştırma olmadığından, disk ve dijital bellek üzerinde fazla yer tutar, kaydetmesi ve aktarması da fazla zaman alır. Ama ciddi fotoğraflar genellikle RAW formatıyla çekilir ki, üzerinde istenen ayarlamalar yapılabilsin.

Kameralardaki algılayıcılar (CMOS, CCD) genelde 12 bit derinliğe sahip (Yani 4096 ton ayırt edebiliyorlar). Bu ham bilgi kameranın içindeki işlemci tarafından Bayer filtresiyle renkli JPG’e çevrildiğinde ne yazık ki 8 bit derinliğine düşürülüyor ve sıkıştırılıyor (Yani kanal başına 256 değişik ton).

RAW ise algılayıcıdan gelen HAM verinin sıkıştırmasız olarak korunması anlamına geliyor. Böylece RAW dosyayı Photoshop veya benzer bir yazılımın RAW Converter seçeneğiyle açarken çok ince ayarlar yapabiliyorsunuz (beyaz ayarı, keskinlik vs.). Ayrıca buna bağlı olarak beyaz ayarını da sonradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Kameranın çekim sırasındaki beyaz ayarı yanlış bile olsa bir şey fark etmiyor.

Tabi RAW çalışmak biraz zahmetli. Akıl almaz bir şekilde her kameranın RAW formatı ayrı. Ayrıca RAW dosyalar hem JPG’lere göre çok büyük yer tutuyor hem de acil işlerde veya anı amaçlı kullanımda başınıza bela olabilir ama yine de olabildiğince RAW’da kalmakta yarar var.

Teknik bağlamda dijital fotoğraf makinelerinde çekilen tüm resimler ilk aşamada doğrudan RAW olarak CCD algılayıcı­lar tarafından alınmakta, ancak daha sonra makine içindeki RAW Dönüştürücüler tarafından eksik RGB piksel bilgileri tamamlanarak RGB JPEG veya RGB TIFF kaydedilmektedir. Fotoğraf makinesinin yapısına göre gerçekleşen bu dönüştür­me işlemleri sırasında CCD sensor tarafından algılanan resim­lerin gerçek orijinal bilgileri değişmekte, RGB piksel yapısında kayıplar oluşmakta ve neticesinde bazı önemli ayarlar için fotoğrafa tekrar müdahale etme şansı ortadan kalkmaktadır. Özet olarak, kullanılabilir RGB resimlerin oluşumu ve işlen­mesi fotoğraf makinesi tarafından isteğimiz dışında gerçekleştirilmektedir.

RAW format olarak çekilen fotoğraflar ise, henüz banyo işle­minden geçmemiş konvansiyonel negatif filmler gibi, hiçbir işleme tabi tutulmadan, CCD Algılayıcılar üzerine düşen görüntünün 1:1 tamamı, dönüştürme işlemi yapılmaksızın, hiçbir değişikliğe uğramadan, ham olarak en temiz, en saf, el değmemiş haliyle ve tüm detayları olduğu gibi muhafaza edilerek gerçek orijinal bilgileriyle doğrudan hafıza kartına kaydedilmiş olmaktadır.

RAW formatta çekilerek saklanan ham resimlerin orijinal görüntüsünde eksik kalan RGB piksel bilgileriyle birlikte tüm ayar ve düzenlemeler daha sonra Photoshop Camera RAW gibi özel programlar kullanılarak yüksek teknolojiye sahip bilgisayarların kalibreli büyük ekranlarında çok daha profes­yonelce tamamlanmakta ve gerçek RGB fotoğraflara tümüyle kullanıcının kontrolünde ve kullanıcının istediği şekilde dönüştürme işlemi gerçekleştirilmektedir.

NEDEN RAW FOTOĞRAF KULLANILMALI

RAW formatta çekilen resimler üzerinde dijital fotoğraf makinesi tarafından hiçbir müdahale, düzeltme veya dönüş­türme işlemi yapılmadığı için, bu fotoğraflar üzerinde maksi­mum kontrol sağlanarak; poz ayarı, beyaz dengesi, ton eğrisi ve ton derinliği, kontrastlık, renk doygunluğu, keskinlik, yumuşatma vs., tüm ayarlar istenildiği zaman ve kullanılacak medya ya da amaca göre yeniden tekrar tekrar yapılabilmek­tedir. RAW resimlerde ISO-ASA ile enstantane ve diyafram ayarları dışında hiçbir fonksiyonun fotoğraf üzerinde doğ­rudan etkisi bulunmaz ve bu ayarların dışında kalan tüm düzenlemeler Photoshop Camera Raw programında istenildi­ği gibi gerçekleştirilir.

Yüksek kalite 16 bit (65,536 gri seviye) RAW format resimlerde daha fazla detay, daha geniş ve daha yumuşak ton geçişleri ile daha zengin renk tonları ve daha fazla esneklik mevcuttur. RAW formatta sıkıştırma işlemi kullanılmadığı için, RGB piksellerde hiçbir kayıp meydana gelmez ve orijinal görüntü CCD algılayıcılar tarafından elde edilen tüm piksel bilgileri muhafaza edilerek kaydedilmiş olur. >> Düşük kalite 8 bit (256 gri seviye) JPEG formatlı resimler ise sıkıştırılarak kaydedildiği için piksellerde kayıplar mey­dana gelerek detaylar azalır, ton geçişleri bozulur, derinlik ve renk zenginliği kayba uğrar. Ayrıca JPEG resimlerde poz ve beyaz denge ayarlarının yeniden yapılması mümkün değildir. RAW resimlerin tüm kontrolü ve yeniden düzenlenmesi fotoğraf makinesi yerine kullanıcının elinde olduğu için, görüntünün orijinal hali bozulmadan herşeye müdahale etme şansı bulunmakta ve dönüştürme işlemi yapıldıktan sonra, istenilen her türlü formatta kayıt olanağı dakullanıcının tasar­rufunda bulunmaktadır.


RAW çekilen resimlerde ayrıca kullanılan fotoğraf makine­sinin markası, cinsi, modeli ile birlikte çekim ayarlarıyla ilgili bütün teknik bilgiler (metadata) de ayrıntılı olarak kaydedil­mektedir. Bu bilgilere Photoshop Camera Raw programında kolayca erişilerek çekim sırasında kullanılan enstantane, diyafram, ISO-ASA, flaş, odak uzaklığı, objektif vs., ayarlar incelenebilmektedir.
RAW formatta saklanan resimlerin bir diğer önemli avanta­jı ise, gelecek yıllardaki gelişmelerden maksimum yararı sağla­yacak şekilde teknoloji ve yeni yazılımlara açık olmasıdır. TIFF veya JPEG kaydedilmiş resimler çekim sırasında dönüştürme işlemleri tamamlanmış olduğu için gelecekteki gelişen tekno­lojilerden yararlanma şansı bulunmamaktadır. TIFF veya JPEG resimlerde geriye dönük işlem yapılması olanaksızdır.


CAMERA RAW YAZILIMI
RAW formatta çekilen resimlerin profesyonelce işlenmesi ve kullanılabilir RGB ya da CMYK resimlere dönüştürülmesi Adobe Photoshop Camera Raw programıyla mükemmel şekil­de gerçekleştirilebilmektedir.
Diğer 2.parti RAW dönüştürme yazılımlarıyla karşılaştırıldığında, Photoshop Camera Raw gelişmiş fonksiyonlarıyla tüm profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından çok daha fazla tercih edilen programdır. Adobe firması ile profesyonel fotoğraf makine üreticileriy­le yapılan çalışmalar neticesinde; Canon, Contax, Epson, Fujifilm, Kodak, Konica Minolta, Leaf, Leika, Mamiya, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sigma ve Sony marka dijital fotoğraf makineleriyle çekilen Raw formatlı resimler .CRW .CR2 .NEF .RAF .DCS .ORF .DNG .MRW .PEF .SRF) Photoshop Camera Raw programında doğrudan açılarak Raw dönüştürme işlemleri profesyonelce yapılabil­mektedir.

Dijital fotoğraf makinelerinin yeni modelleriyle çekilen Raw resimlerin de Photoshop’ta açılabilmesi için, Adobe tarafından sürekli yenilenen Camera Raw yazılımın yeni versiyonlarınıwww.adobe.com/downloads/updates adresinden yükleye­rek güncelleme yapmanız gerekir.

(08 Mayıs 2006 tarihli son versiyon Camera Raw 3.4; bu gün­cellemede tanımlanan yeni modeller Canon EOS 30D, Leaf Aptus 65, Leaf Aptus 75, Olympus EVOLT 330, Olympus SP-320, Pentax *ist DL2, Samsung GX-1S)


Günümüzde tüm DSLR fotoğraf makinelerinde JPEG ile birlikte ham çekme desteği de mevcuttur. Çoğu DSLR benzeri kompakt ve kimi klasik kompakt fotoğraf makineleri de ham çekim desteği sunarlar. Ham dosyalar isimden de anlaşılabileceği üzere çekilmiş ama işlenmemiş dijital fotoğraf dosyalarıdır. Bunu filmli dönemde, pozlanmış ama karanlık odada henüz işlenmemiş negatif film olarak düşünebilirsiniz. Bu benzetmeden dolayı ham dosyalar için aynı zamanda dijital negatif de denilmekte. JPEG ise çekilmiş ve işlenmiş yani izlenmeye hazır son üründür.

rt


 

RAW Fotoğraf Çekimi – Raw Nedir?
5 (100%) 1 vote
RAW Fotoğraf Çekimi – Raw Nedir?
Etiketlendi: