"Kiralik Film Ekipmanlari"

Sony FE 12-24mm f/4 G Lens

12-24 f4 G

5,0 (1)

 • 1 Gün Kiralık

  150 TL

3 Gün Kiralık

375 TL

5 Gün Kiralık

500 TL

Canon C200 4K Kamera Tanıtım

 • Sony E Mount Lens / Full Frame Format
 • Diyafram Aral???: f / 4 - f / 22
 • Dört Asferik Eleman
 • Bir Süper ED ve Üç ED Eleman?
 • Nano AR Kaplama
 • Do?rudan Sürü? Süper Sonik Dalga Motoru
 • Odaklanma Dü?mesi, AF / MF Anahtar?
 • Toz ve Neme Dayan?kl? Yap?
 • Yedi Kanatl? Yuvarlak Diyafram
 • A??rl?k - 565 gUltra geni? ve çok yönlü olan Sony FE 12-24mm f / 4 G Objektif , sabit f / 4 maksimum diyafram ile karakterize edilen full frame Sony E aynas?z kameralar için esnek bir zoom lensidir.Optik özelliklere ek olarak, bu objektif, h?zl?, sessiz ve hassas performans?yla hem foto?raflar?n hem de video uygulamalar?n?n yararlanaca?? bir Direct Drive SSM otofokus sistemi ile de ayr?l?yor. Objektif ayr?ca sert ko?ullardaki çekimleri desteklemek için toz ve neme kar?? korumal? bir tasar?ma ve odakl? tutma dü?mesi ve AF / MF anahtar?na sahip.

 

Sabit f / 4 maksimum diyafram, zoom aral??? boyunca tutarl? bir performans sunar.

Dört asferik eleman optik tasar?mda, kusursuzlu?u s?n?rlarken ayn? zamanda yüksek derecede keskinlik üretmek için küresel sapmalar? kontrol eder.

Geli?tirilmi? netlik ve renk do?rulu?u için bir Süper ED ve üç ED eleman? renk sapmalar?n? ve renk saç?lmalar?n? bast?rmak için kullan?l?r.

Güçlü ???k ko?ullar?nda artan kontrast ve renk sunumu için yüzey yans?malar?n?, alevlenmeyi ve gölgelenmeyi azaltmak için bir Nano AR Kaplama uygulanm??t?r.

Direct Drive SSM sistemi ve dahili odaklama mekanizmas?, h?zl?, sessiz ve hassas otofokus performans? sa?lar ve ayr?ca do?al, sezgisel manuel odaklama kontrolüne katk?da bulunur.

Toza ve neme kapal? bir tasar?m, sert ko?ullarda çal??maya daha iyi izin verir ve kauçuk kontrollü halkalar daha so?uk s?cakl?klarda kullan?ma yarar.

Canon C200 4K Kamera Teknik Özellikleri


>
Özellik Açıklama

Canon C200 4K Kamera Kiralama Paket İçindekiler


Canon C200 4K Kamera Kiralama Fiyat Listesi


Kiralama Süresi Kiralama Toplam Fiyatı Günlük Karşılık Fiyatı
1 Gün 150 ₺ 150 ₺
3 Gün 375 ₺ 125 ₺
5 Gün 500 ₺ 100 ₺
7 Gün 600 ₺ 85.714285714286 ₺
10 Gün 0 ₺ 0 ₺
14 Gün 0 ₺ 0 ₺
21 Gün 0 ₺ 0 ₺
30 Gün 0 ₺ 0 ₺