"Kiralik Film Ekipmanlari"

DJI Ronin Gimbal

Kiral?k DJI Ronin Gimbal

5,0 (1)

1 Gün: 350 TL

DJI Ronin Profesyonel görüntü çek..

1 Gün Kiralık

250 TL

3 Gün Kiralık

625 TL

5 Gün Kiralık

1000 TL

Canon C200 4K Kamera Tanıtım

1 Gün: 350 TL

DJI Ronin Profesyonel görüntü çekimleri için tasarlanm??t?r. Yüksek hassasiyet ve kalitede üretilen gövde üzerinde yer alan süper h?zl? f?rças?z motorlar, 3 ayr? eksende stabilizasyon sa?lar. Ta??ma kolayl??? sa?layan dizayn, %0.02 derecelik hassasiyet oran?, görüntü aç?lar?n?n manipülasyonunda hassas kontrol olana?? tan?r. Dünya klasman?nda video stabilizasyonu, prodüksiyon verilerine uygun h?zda ç?k?? alabilece?iniz profesyonel bir sistemdir.


1-?K?NC? OPERATÖR KONTROLÜ

?kinci operatör kumandas? ile kontrol edilebilen Pan, Tilt, Roll eksenleri DJI Ronin’in bir ba?ka profesyonel özelli?idir. Smoothtrack h?z? ve operasyon modlar? kumanda üzerindeki 2 ayr? toggle switch ile kontrol edilebilmektedir.

DJI Ronin Gimbal


2-DJI Ronin Size Zaman Kazand?r?r!

Kameran?z haz?rsa DJI Ronin’in çekime haz?rlanmas? yakla??k yaln?zca 10-15 dakika. Hardcase’inden ç?kart?p kurulumun ard?ndan kameray? a??rl?k merkezine al?yorsunuz. Otomatik Ayar teknolojisi (Auto Tune Stability) ile ayarlan?yor. DJI Ronin kurulumunda elinize hiçbir tak?m-araç gereç alm?yorsunuz. Pratik denge mekanizmas? ile a??rl?k merkezi ayar?n? hiç zorlanmadan k?sa süre içersinde tamaml?yorsunuz. Tabii tüm bu ayarlar için deneyimli bir Gimbal Operatörüne ihtiyac?n?z oluyor.

DJI Ronin Handheld 3 Axis Camera


 

3-Üç Farkl? Çal??ma Modu

A- Underslung Mode:

Gimbal?n normal operasyon modudur. Gimbal yer hizas?ndan gö?üs hizas?na kadar ki çekimlerde rahatl?kla ta??n?r ve kontrol edilir. Ayn? zamanda jib multicopter veya cablecam e ba?lad???n?z zaman kullanman?z gereken mod’dur.

B- Upright Mode:

Bu modda gimbal ters çal???r. Gimbal? ters çevirip, kameray? göz hizas?na veya daha yüksek bir perspektifte kullanabilirsiniz. Kalabal?k ortamlarda kalabal???n üzerinden görüntü almak için veya araban?n üzerine Ronin’ni ba?lad???n?z zaman bu modu kullanmal?s?n?z.

C- Briefcase Mode:

Dar çal??ma alanlar?nda daha dar bir gimbala ihtiyac?n?z oldu?u zaman örne?in kap? geçi?lerinde veya dar bir yolda briefcase mode ile gimbal? çanta gibi ta??y?p dar geçi?lerin zorlanmadan üstesinden gelebilirisiniz. DJI Ronin kuvvetli motorlar? sayesinde zor aç?larda sorunsuzca çal??maktad?r fakat genede bütün bu modlar?n düzgün çal??mas? için kameran?n a??rl?k merkezinin güzel ayarlanm?? olmas? gerekmektir.

DJI Ronin Handheld 3


 

4-Enerji Da??t?m Kutusu

DJI Ronin’nin en güzel özelliklerinden bir tanesi de kameran?n hemen alt?nda ta??d??? enerji da??t?m kutusu. Kameran?n hemen alt?nda yer alan k?s?mdaki soketler sayesinde gimbal üzerindeki gereksiz kablolamadan kurtuluyorsunuz ve kulland???n?z aksesuarlar için (Kablosuz Video Verici veya Kablosuz Follow Focus) için ekstradan pil kullanmak zorunda kalm?yorsunuz. Kameran?n alt?ndaki k?s?mda iki tane tamamen regule edilmi? 12v P-Tap, bir adet 500mAH USB Soket ve HD Video verici DJI Lightbrige için özel bir giri? bulunuyor.

DJI Ronin Handheld 3-Axis Camera


 

5-ALETS?Z AYARLANAB?LME

Dahili Balanslanabilme özelli?i ile herhangi bir alet ya da aparata ihtiyaç duymadan denge ayarlar?n? yapabilir, farkl? kameralara göre farkl? setup konfigürasyonlar?n? olu?turabilirsiniz.

DJI Ronin kiralama


 

6-Birçok Kamera ve Lens Modeliyle Uyumlu Tasar?m

DJI Ronin yaln?zca bir kameraya özel dizayn de?ildir. Micro 3-1/4 boyutundan Red Epic kamera boyutlar?na kadarki sistemleri ta??yabilir.

Canon C200 4K Kamera Teknik Özellikleri


>
Özellik Açıklama

Canon C200 4K Kamera Kiralama Paket İçindekiler


Canon C200 4K Kamera Kiralama Fiyat Listesi


Kiralama Süresi Kiralama Toplam Fiyatı Günlük Karşılık Fiyatı
1 Gün 250 ₺ 250 ₺
3 Gün 625 ₺ 208.33333333333 ₺
5 Gün 1000 ₺ 200 ₺
7 Gün 0 ₺ 0 ₺
10 Gün 0 ₺ 0 ₺
14 Gün 0 ₺ 0 ₺
21 Gün 0 ₺ 0 ₺
30 Gün 0 ₺ 0 ₺