"Kiralik Film Ekipmanlari"

Canon 100 mm macro (f/2.8)

Kiral?k Canon 100 mm (f/2.8)

5,0 (1)

Daha geni? mesafeli makro

EF 100 mm F/2,8 Makro USM, 1,0x büyültme sa?layan makro özelli?ine sahip bir orta telefoto le..

1 Gün Kiralık

100 TL

3 Gün Kiralık

250 TL

5 Gün Kiralık

425 TL

Canon C200 4K Kamera Tanıtım

Daha geni? mesafeli makro

EF 100 mm F/2,8 Makro USM, 1,0x büyültme sa?layan makro özelli?ine sahip bir orta telefoto lenstir. Sekiz diyafram aç?kl??? yapra??yla olu?turulabilen yarat?c? arka plan bulan?kl???, nesnenin ön plana ç?kmas?na yard?mc? olur. Lenste, AF h?z?n? art?rmak için odak aral???n? s?n?rlayan bir odaklama s?n?rlay?c? anahtar? bulunur.

Manuel geçersiz k?lma seçenekli halka USM otomatik odaklama
Canon`un halka USM otomatik odaklama sisteminde h?zl?, duygulu ve yüzde yüz sessiz çal??an ultrasonik frekans titre?imi kullan?lm??t?r. Otomatik odaklama esnas?nda dönmeyen büyük bir halka vas?tas?yla yap?lan tam zamanl? manuel odaklama, foto?rafç?lar?n derhal ince ayar yapabilmesini sa?lar.

Super Spectra kaplama
Super Spectra kaplamalar, do?ru renk dengesini ve yüksek kontrast? sa?laman?n yan? dizi, dahili lens elemanlar?ndan veya görüntü sensöründen yans?yabilecek ????? emerek parlamay? ve gölgelenmeyi önler.

Canon C200 4K Kamera Teknik Özellikleri


>
Özellik Açıklama

Canon C200 4K Kamera Kiralama Paket İçindekiler


Canon C200 4K Kamera Kiralama Fiyat Listesi


Kiralama Süresi Kiralama Toplam Fiyatı Günlük Karşılık Fiyatı
1 Gün 100 ₺ 100 ₺
3 Gün 250 ₺ 83.333333333333 ₺
5 Gün 425 ₺ 85 ₺
7 Gün 500 ₺ 71.428571428571 ₺
10 Gün 0 ₺ 0 ₺
14 Gün 0 ₺ 0 ₺
21 Gün 0 ₺ 0 ₺
30 Gün 0 ₺ 0 ₺