"Kiralık Film Ekipmanları"

BOOMBOX

JBL Boombox Ta??nabilir Bluetooth Hoparlör Siyah

5,0 (1)

1 Gün Kiralık

150 TL

3 Gün Kiralık

375 TL

5 Gün Kiralık

500 TL

Canon C200 4K Kamera Tanıtım

JBL Boombox Ta??nabilir Bluetooth Hoparlör

Nerede müzik dinlemek isterseniz isteyin, JBL Boombox size en yüksek performans? uzun saatler boyunca kesintisiz bir ?ekilde verir. Partinizi ister iç mekânda ister d?? mekânda yapabilirsiniz. Bluetooth hoparlörün iç mekân ve d?? mekân modlar? aras?nda kolayca geçi? sa?layabilirsiniz. Tüm müzik gücü, modlara göre de?i?mektedir. En verimli müzik deneyimi için bu modlar? aktif kullanmak gerekir. Ürünü d??ar?da da kullanabilmeniz için herhangi bir hava ?art?ndan etkilenmeyecek ?ekilde tasarlanm??t?r. Suya kar?? dayan?kl?l??? ile havuz partilerinde kullan?ma da uygundur.  Bluetooth özelli?i bulunan tüm ki?isel cihazlar?n?z? çok pratik bir ?ekilde bu ürünle e?le?tirebilirsiniz. Kablosuz bir ?ekilde iki adet telefon veya tableti bu Bluetooth hoparlöre ba?lamak mümkündür. ?nan?lmaz ses gücü ile tüm alana kolayca yeter. Partilerinizde ve tüm e?lencelerinizde tek ba??na tüm müzik ihtiyac?n?z? kar??lar. 

- Suya kar?? dayan?kl?l?k için IP66 sertifikas?na sahiptir. Havuz kenar?nda tüm gün müzi?in keyfini ç?karabilirsiniz. 
- ?arj? tam dolu iken 24 saat kullan?m süresi vard?r. Böylece partileriniz, asla yar?m kalmaz. 
- Yüksek ses kalitesi sayesinde diledi?iniz mekânda üstün performans alabilirsiniz. 
- Malzemesi dayan?kl? oldu?u için size uzun y?llar kullan?m imkân? sunar. Kolay kolay y?pranmaz ve zarar görmez. 
- JBL Connect+ özelli?i sayesinde Bluetooth menzili alt?nda 100'den fazla hoparlörü ba?layabilirsiniz. 
- Yüksek ?arj kapasitesi ve iki adet USB giri?i ile ki?isel cihazlar?n?z? da ?arj edebilirsiniz. Yan?n?zda ekstra bir ürün ta??man?za gerek kalmaz. 

JBL BoomBox'?n Üstün Donan?m Özellikleri

Ses Gücü: 2 x 30W
Frekans Hassasiyeti: 50 Hz - 20 kHz
Giri? Ba?lant?s?: Bluetooth
Pil Gücü: 20.000 mAh 
Ürün A??rl???: 5.,25 kg

Ta??nabilir Bluetooth Hoparlörün Kutu ?çeri?i 

JBL Boombox kutusunda bir adet kolay ta??nabilir Bluetooth hoparlör, pratik ?arj edebilmeniz için ?arj kablosu, ürünün tüm özelliklerini görebilece?iniz ve ayr?ca dikkat etmeniz gereken tüm detaylar?n yer ald??? bir kullan?m k?lavuzu yer al?r. Ayr?ca, ürünün garanti belgesi de yine kutu içerisinde bulunur. 

JBL Boombox ile Müzik Her Yerde

JBL, Amerikan firmas? olan Harman International adl? ?irketin çat?s? alt?nda yer alan, 1946 y?l?ndan bu yana hizmet veren bir markad?r. Ad?n?, kurucusu olan James Bullough Lansing'in ad ve soyadlar?nda geçen kelimelerin ba? harflerinden al?r. Marka, gerek ki?isel kullan?mlar için gerekse de profesyonel kullan?mlar için üstün performansl? ses sistemleri üretir. Dünyan?n birçok noktas?nda sat?lan ürünleri ile herkes taraf?ndan sevilen ve tercih edilen bir markad?r. Kulakl?ktan, hoparlöre kadar geni? bir ürün yelpazesine sahiptir. Ses sistemleri ile alakal? tüm ihtiyaçlar?n?z? en kaliteli ?ekilde sizlere sunar.

20.000 mAh'lik yüksek pil kapasitesi sayesinde isterseniz kendi ki?isel cihazlar?n?z? da ?arj edebilirsiniz. 2 Adet USB ç?k??? bulundu?u için standart olarak tüm cihazlar?n?z? pratik bir ?ekilde ?arj etmek mümkün olur. Sahip oldu?u çe?itli modlar? sayesinde kullan?m alan? olarak sizi k?s?tlamaz. ?çeride ya da d??ar?da diledi?iniz gibi kullanabilir; herhangi bir olumsuz hava durumunda da partiyi yar?da b?rakman?za gerek kalmaz. Partinizi büyütmek isterseniz JBL Connect+ özelli?i ile 100'den fazla hoparlör ile ba?lant? kurabilirsiniz. Bunun için üm hoparlörde Connect özelli?i olmas? yeterlidir. Böylece daha geni? alanlarda etkinlik yapmak, sizin için kolay olur. Bas gücü konusunda oldukça iddial? olan bu model, müzi?in ritmini sonuna kadar hissetmenizi sa?lar. Ürünün rahat ta??nmas? için üst bölgesinde tutma yeri vard?r. Kolay kavranmas?n? sa?layan bu bölüm, ayn? zamanda kaliteli malzemeden yap?lm??t?r. Minimal bir tasar?ma sahiptir. Gitti?iniz her yere götürerek müzik keyfinizi diledi?iniz gibi ya?ayabilirsiniz.          


JBL Boombox Waterproof Ta??nabilir Bluetooth Hoparlör

 

En güçlü ve ta??nabilir bluetooth hoparlörü olan JBL Boombox, en zor vuru? bas?yla birlikte korkunç bir ses ç?kar?r. Bir ritim kaç?rmadan 24 saat müzik keyfini ç?kar?n. Tek bir ?arjla 24 saate kadar en sevdi?iniz müziklerle dasn etmeyi hayal edin. Harici cihazlar?n?z? her zaman ?arj etmek ve müzik dinlemek için büyük 20.000mAh dahili bataryay? kullan?n ve iki USB ç?k???ndan mobil cihazlar?n?z? ?arj edin. Jbl Boombox, en ç?lg?n partinizde kullanacak kadar sa?lam ve IP66 su geçirmez, herhangi bir havaya ve hatta en destans? havuz partilerine dahi dayan?kl?. Partiyi nerede olursan?z olun sesi en iyi duruma getirmek için iç ve d?? mekan modlar? aras?nda geçi? yap?n. Buna ek olarak, daha güçlü bir müzi?e  olmas? halinde, tek bir tu?a basarak bluetooth menzili alt?nda 100' den fazla JBL Connect + özellikli hoparlörü ba?layabilirsiniz.

 

 • Yüksek ses kalitesi
 • 24 Saate kadar çalma süresi
 • 20000 mAh ?arj edilebilir pil
 • IPX7 Su Geçirmez
 • JBL Connect+
 • Dayan?kl? malzeme
 • Kapal? Ortam / Aç?k Hava Ses modlar?
 • Giri? Ba?lant?s? : Bluetooth
 • Ses Gücü : 2 x 30W
 • Frekans Hassasiyeti : 50Hz – 20kHz
 • Yüksek Frekans Sürücü : 2 x 20mm tweeter
 • Dü?ük Frekans Sürücü : 4 inç woofer
 • Sürücü Hassasiyeti : >80dB
 • A??rl?k : 5.25kg
 • Boyutlar : 254,5mm x 495mm x 195,5mm

Canon C200 4K Kamera Teknik Özellikleri


>
Özellik Açıklama

Canon C200 4K Kamera Kiralama Paket İçindekiler


Canon C200 4K Kamera Kiralama Fiyat Listesi


Kiralama Süresi Kiralama Toplam Fiyatı Günlük Karşılık Fiyatı
1 Gün 150 ₺ 150 ₺
3 Gün 375 ₺ 125 ₺
5 Gün 500 ₺ 100 ₺
7 Gün 600 ₺ 85.714285714286 ₺
10 Gün 750 ₺ 75 ₺
14 Gün 0 ₺ 0 ₺
21 Gün 0 ₺ 0 ₺
30 Gün 0 ₺ 0 ₺